Sortering af affald

Det er skadeligt og dyrt for miljøet, når der skal produceres nyt plast, glas og metal. Du kan derfor gøre miljøet en kæmpe tjeneste, ved at sortere dit affald. Sorterer du dit affald korrekt, kan det komme rigtig af sted til genbrug, hvor det kan omsmeltes og bruges igen. Denne proces er mindre omfattende end hvis der skulle produceres på ny, hvorfor det også er langt bedre for miljøet.

Skån miljøet – affald til genbrug

affaldDu tænker måske ikke over det i din hverdag, men du kan faktisk gøre miljøet en kæmpe tjeneste, ved at sortere dit affald. Det er langt bedre for miljøet, hvis vi genbruger de materialer som vi smider ud. Genbrug er dog ikke relevant, hvis du ikke gør en indsats for at sortere. Ja, det er selvfølgelig meget nemmere at smide det hele ud ét sted, og lade skraldemændene om resten af arbejdet. Faktum er dog, at dit affald ikke bliver sorteret, når du først har blandet det hele sammen. Det er derfor vigtigt, at du gør en lille indsats for at give en stor hjælp til miljøet. Hold dit affald sorteret, og sørg for at smide det ud de rigtige steder. Skaber du pladsen til det, tager det ikke lang tid at sortere affaldet korrekt. Bliver vi alle bedre til at sortere vores affald, kan vi sammen gøre en stor forskel for miljøet.

Opdeling af dit affald:

Måske kender du til den korrekte måde at sortere dit affald på, og måske gør du ikke. Vil du med få kræfter gøre en kæmpe indsats for miljøet, skal du blot sortere følgende fra dit normale affald. Det skaber bedre plads i skrallespanden, og hjælper derfor både dig og miljøet:
Glas og flasker: Tomme syltetøjsglas, ølflasker og tomme ketchupflasker er under denne kategori, og kan sendes til genbrug i en glascontainer. Det er dyrt at producere nyt glas, hvorfor det er langt billigere og bedre for miljøet at omsmelte genbrugt glas. Vær opmærksom på, at spejle, vinduer og elpærer ikke skal genbruges sammen med normalt glas.

Papir: Papir er både kontorpapir, aviser, ugeblade og reklamer. I mange kommuner, kan papir og pap smides i samme container, tjek dog med kommunen først, inden du smider det i samme container. Du sparer miljøet for udledning af CO2 samt træer, ved at smide dit papir til genbrug. Dit gamle papir kan nemlig bruges igen som genbrugspapir.

Pap: Både karton, bølgepap, æsker fra havregryn og tandpasta er i denne kategori. Smid det derfor ikke ud med dit almindelige skrald, da det kan bruges til at lave nyt genbrugspap.

Dåser og andet metal: Dåser fra øl og sodavand samt andet metal fra blandt andet konservesdåser, kan genbruges. Metallet kan omsmeltes på et jernværk, hvilket sparer miljøet for store mængder af energi. Det er dyrt at udrense nyt metal, hvorfor det er at foretrække, at gammelt metal bliver genbrugt.

Batterier: Batterier kan være farlige for vores miljø, hvorfor det er vigtigt at sortere dem, i stedet for at smide dem ud med dit normale affald. Bliver de smidt ud med dit normale skrald, kan de udvikle giftigt røg, hvilket fører til udslip af tungmetaller. Kommer dine batterier derimod til genbrug, kan de tilintetgøres forsvarligt. Husk at du også finder batterier i julekort med lyd, musik-slips, mobiltelefoner, kuglepenne med lys samt blinkende børnesko.

Plast: Det er en langvarig proces at producere plast fra olie, hvorfor det er også er dyrt for miljøet. Du kan skåne miljøet for denne proces, ved at smide gammelt plast til genbrug. Plast består både af gamle vandflasker, saftevandsflasker, rengøringsmidler, shampoo og andre hygiejneprodukter.

Farligt affald: Farligt affald kan både være medicin, batterier, maling og kemikalier. Det er utrolig vigtigt, at du kommer af med det farlige affald på en ansvarlig måde, da det utrolig skadeligt for miljøet. Ofte kan du aflevere affaldet hos forhandleren, hvorefter de skiller sig forsvarligt af med det. Dette er både tilfældet med apoteker, supermarkeder der sælger batterier osv.

Rens altid dine produkter

Inden du sorterer dit affald, er det vigtigt at du tømmer og renser produkterne. Inden du smider det tomme syltetøjsglas til genbrug med andet glas, bør du rense det for syltetøjsrester. Det samme gælder med shampooflasken, som skal smides ud sammen med andet plast. Du skal naturligvis ikke vaske maling og kemikalier ud i vasken. Skru derimod låg på, og få det sendt rigtig afsted, så det kan køres videre til de fabrikker, der kan behandle affaldet korrekt.

Spørg hvis du er usikker

GenbrugHvis du er usikker på, hvordan du skal sortere dit affald, kan du altid hente hjælp hos din kommune eller genbrugspladsen. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Det er nemlig vigtigt, at dit affald bliver sorteret korrekt, hvis det skal kunne genbruges.

The following two tabs change content below.

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.

Nyeste indlæg af Sandra Christensen (se alle)

Udgivet af

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.