CSR – er din virksomhed ansvarlig?

Igennem de seneste år er der kommet mere og mere fokus på Corporate Social Responsibility, ofte forkortet som CSR. I korte træk dækker CSR det som vi på dansk vil betegne som virksomhedens sociale ansvar. Men hvorfor er CSR vigtigt, og kan det betale sig for din virksomhed at tage CSR seriøst?

En CSR-strategi kan gavne din virksomhed

børnearbejdeI takt med at såvel danske som internationale virksomheder begynder at arbejde med CSR, vil flere og flere virksomheder, som ikke selv har en udformet en CSR-politik, være vidende til at deres kunder begynder at stille krav til dem som virksomhed. Virksomheder som arbejder med CSR på højt plan, stiller nemlig i høj grad krav til deres samarbejdspartneres på såvel det etiske-, sociale- og miljømæssige plan. Har din virksomhed ikke udarbejdet en CSR-strategi eller en CSR-erklæring, er det derfor fornuftigt at udarbejde en sådan plan, for at undgå at tabe både potentielle kunder samt miste eksisterende kunder. Så er din virksomhed klar, til den dag hvor en kunde eller samarbejdspartner stiller krav til besvarelsen af et CSR-spørgeskema eller en Code of Conduct.

Samfundsansvar er indført ved lov

At der de seneste år er kommet større fokus på CSR, understreges af den lovændring som blev foretaget tilbage i 2008. Her blev større virksomheder (virksomheder i regnskabsklasse C eller D) ved lov forpligtet til, at redegøre for deres CSR-politik i deres årsrapport. Din virksomhed er i regnskabsklasse C, og dermed at betegne som en større virksomhed, hvis den opfylder mindst to af nedenstående krav.
– En balancesum på 143 mio. kr.
– En nettoomsætning på 286 mio. kr.
– Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250.

CSR favner bredt

Grunden til at vi har valgt at tage CSR op som et emne her på klima-og-miljo.dk, skyldes at en del centrale CSR-emner har tæt tilknytning til såvel klima og miljø-spørgsmålet, såsom miljøledelse, miljømærker, samt brugen af kemikalier. Har din virksomhed en klimastrategi, er I derfor allerede godt i gang med jeres CSR-arbejde. I så fald kan man argumentere for, at det vil være tosset ikke at gå hele vejen, ved at udarbejde en CSR-strategi, når man tager alle de kendte positive siddeeffekter som en CSR-politik giver, med i sine betragtninger.

Taberne i erhvervslivet

virksomhedsstrategiDet er måske svært at få øje på nu, men inden længe vil CSR blive en meget stor del af virksomhedernes strategi. Virksomheder som ikke tænker i de ansvarlige baner, vil på sigt blive taberne i erhvervslivet.
Tillid er altafgørende. Hvis folk ikke har tillid til din virksomhed, så bliver det svært for dig at skabe samarbejdspartnere og få nye kunder. Tænk eksempelvis på den negative omtale der kom om Adidas og Nike, da de blev beskyldt for at gøre brug af børnearbejde. Der bliver i dag talt ligeså meget om menneskerettigheder som der bliver talt om klima og miljø. Det er derfor vigtigt at tænke over hvordan din virksomhed handler når I producerer og leverer, og det vigtigt at tænke over hvad jeres vision og mission siger om jeres virksomhed.

The following two tabs change content below.

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.

Nyeste indlæg af Sandra Christensen (se alle)

Udgivet af

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.