4 vindmøllemyter

windturbine1

Det er vigtigt at vi får dræbt de myter som der findes om vindmøller. Danmarks brug af vindkraft gør nemlig miljøet en stor tjeneste! Der er utrolig mange fordele ved at bruge vindkraft frem for fossile brændstoffer – både økonomiske og miljømæssige. Det er derfor vigtigt at vi ikke lader os skræmme af myter, som sætter vindmøllerne i dårligt lys. Vi er i Danmark et fremgangsland når det kommer til vindkraft – og det skal vi blive ved med at være!

 Myte 1: Vindmøller larmer

Mange danskere er bange for at bo for tæt på vindmøller, fordi de tror de larmer. Det er klart at man ikke har lyst til at bosætte sig tæt på et støjende anlæg, ligesom det ikke er attraktivt at bo op af en motorvej. Men bare rolig – vindmøller larmer stort set ikke!

Det der støjer ved vindmøller, er vingernes bevægelse i luften. Denne støj kommer dog maksimalt op på 44 decibel, hvilket svarer til en stille samtale på kort afstand. Derudover skal det nævnes at denne maksimale støj selvfølgelig bliver langt lavere hvis du bare lukker din dør til huset. Støjen udenfor for den tætteste nabo til en vindmølle, er kun en smule højere end hvad der svarer til den støj der er på et enmandskontor med en computer. Derudover så har man foretaget undersøgelser, som viser, at det maksimale støjniveau kun forekommer 10-15 % af årets timer. Disse 10-15 % svarer til de timer hvor vindhastigheden ligger på 6-8 m/s, og hvor vinden på samme tid blæser mod det nærmeste hus. ’Larmen’ svarer til vindens susen i træer og buske når det blæser.

Vi kan derfor roligt sige, at det blot er en myte, at vindmøllerne larmer. Kun få bliver udsat for den lave støj, og de bliver kun ramt af denne få gange om året.

Myte 2: Man kan blive syg af vindmøller

Nogle mennesker er bange for, at vindmøllerne er medvirkende til at fremkalde sygdomme. Dette er dog langt fra tilfældet. Støjen fra vindmøllerne har ikke en effekt på helbredet – hvilket er blevet bevist ud fra forrige myte. Eksperternes svar er derfor entydigt – man bliver ikke syg af at bo i nærheden af en vindmølle. Den lave larm der kan fremkomme, svarer blot til støjen fra dit køleskab – og det er næppe sygdomsfremkaldende.

Myte 3: Debat – danskerne vil ikke have vindmøller

Når man ser på landets mange avisoverskrifter og læserbreve omkring vindmøller, så kan man godt blive i tvivl – er danskerne imod vindmøller? Der har været stor debat mellem folk der generes af vindmøllerne, og det har fået mange til at blive i tvivl om, om danskerne ønsker flere vindmøller i Danmark. Andre har den opfattelse, at danskerne egentlig står inde for vindmøllerne, så længe de ikke bliver opsat i deres egen baghave. Kan dette virkelig passe?

Nej heldigvis ikke. Det er en myte, at danskerne er imod vindmøller. Flere undersøgelser viser, at danskerne generelt er tilfredse med, at Danmark er et fremgangsland for vindkraft. Det er derimod rigtigt, at folk som ikke er eksperter inde for vindmølleområdet er bange for, at vindmøllerne kommer til at genere dem, hvis de bliver opstillet i nærheden. Dette har vi dog fået afklaret i de forrige myter.

Det er vigtigt at huske på, at medierne som hovedregel dækker den negative omtale der er, inde for de fleste emner. Derfor er det også vigtigt, at det er flertallet, som skal være med til at danne en generel opfattelse – ikke medierne. Flertallet siger nemlig at de ikke generes af vindmøller. 81 % af de nærmeste naboer til vindmøllerne er slet ikke utilfredse og bliver ikke generet. 85 % af de udspurgte mener ligeledes, at vi bør få flere vindmøller i Danmark, også i deres eget lokalområde.

Myte 4: Vindkraft er dyrt for samfundet

Nej, nej og atter nej. Det er en udbredt misforståelse at vindkraft er dyrt for samfundet, og det er derfor en af de værste myter. Vindmøller er næsten ligeså konkurrencedygtige som andre former for energikilder. Der er dog den forskel, at vindkraft ikke belaster miljøet overhovedet. Den gennemsnitlige vindmølle har en levetid på 20 år. Den forurening der bliver brugt til at producere en vindmølle, er allerede tjent hjem efter 6 måneders produktion af vindkraft!

Derudover er vindkraft den billigste teknologi vi har til at producere energi. Det vil sige at vindenergi har den lavest samlede omkostning pr. produceret kilowatt-time, hvilket jo netop er godt for samfundet. Vi skal også huske på, at vind er en vedvarende ressource, som slet ikke belaster miljøet og derfor samfundet. Det betyder ligeledes, at jo mere vinkraft vi producere, jo mindre import af energi behøver vi.

Vi kan derfor roligt afkræfte disse fire myter om vindmøller. Vi håber derfor på, at Danmark vil være et fremgangsland for vindenergi mange år endnu.

The following two tabs change content below.

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.

Nyeste indlæg af Sandra Christensen (se alle)

Udgivet af

Sandra Christensen

Sandra er vores faste forfatter her på Klima og Miljø, som skriver størstedelen af vores artikler. Sammen med resten af teamet bag Klima og Miljø prøver Sandra at inspirere dig til en grønnere hverdag.